Jenn Lee 2017 AW

Fashion Brand Film

director, cinematographer, editor - Stanley Hsu
poducer, photographer - Dennis Fei
model - Alya @ Dolls Model 朵兒國際
hair - Dennis Fei
makeup - Shin Tsai
sound - Andy Chiu
fashion assistant - Vita Ho / En Kai Zhang / Min Wang
behind the scenes - Jian Xiang Huang
photo assistant - S Ho-Hsun Shiue
makeup assistant - Chiu Ju Chu